Regat, Festival Kiliner ek Evolision Artizanal– Dimans 08 Desam

Dan kontex Festival Internasional Kreol 2019, Minister Tourism ek Minister Ar ek Patrimoine Culturel pe invite zot pu so grand Regat, Festival Kiliner ek Evolision Artizanal a Mahebourg, dimans 08 Desam cot pu ena competision regat, konser ek ene variete plat kwizinn kreol ek morisien a partir 9er gramatin ziska 6er tanto.

Pa rate sa lokasion la, nou invite zot tou pu sa evenman Festival Internasaional Kreol 2019.