Spektak Poezi ek Larmoni – Zedi 05 Desam

Pa rate sa lokasion la, nou invite zot tou pu sa evenman Festival Internasaional Kreol 2019.